Velkommen

Er du ute etter fysioterapi eller psykomotorisk fysioterapi?

Jeg er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund (MNFF), og utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013. Jeg spesialiserer meg for tiden innenfor psykomotorisk fysioterapi, og kan ta imot pasienter både med og uten henvisning til dette. Som psykomotorisk fysioterapeut ser jeg lokale problemer i sammenheng med kroppen som helhet. En psykomotorisk fysioterapeut er opptatt av hvordan endringer ett sted i kroppen skaper ringvirkninger i andre kroppsdeler og funksjoner. Kroppen betraktes som bærer av liv og historie, og det tas utgangspunkt i at kropp og følelser står i et gjensidighetsforhold til hverandre. I behandlingen spiller vi derfor bevisst på at kroppen både uttrykker og regulerer følelser. Behandlingen baserer seg på et samarbeid mellom terapeut og pasient.

Psykomotorisk fysioterapi passer for eksempel for deg som sliter med:

– Smertetilstander
– Stresstilstander
– Slitenhet og utmattelsesplager
– Søvnproblemer

Du finner meg på Atlet Fysio på Sofiemyr, en 30 min busstur fra Oslo sentrum. Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en uforpliktende samtale.